Tomislav Jelić

SLIJEPE KARTE - od 5. do 8. razreda osnovne škole

Veliki izbor slijepih karata svijeta u cjelini, pojedinih kontinenata i Republike Hrvatske te njezinih dijelova bez stupanjske mreže i sa stupanjskom mrežom omogućuje učenicima uvježbavanje, snalaženje na različitim kartama, prepoznavanje pojedinih kontinenata, geografskih cjelina i država. Slijepe karte u cijelosti prate Nastavni program geografije u osnovnoj i srednjoj školi. Izrađene su u tri boje (plava, crna, crvena).