Tomislav Jelić

ŠKOLA I DOM - DOM I ZAVIČAJ vremenska lenta

Vremenska lenta izrađena je prema novom Nastavnom planu i programu. Sadrži objašnjenja vezana uz dan, tjedan, mjesec i godinu. Učenike upućuje u snalaženje u vremenu te im omogućuje lakše i bolje svladavanje pojmova vezanih uz promjene vremena tijekom jednog dana, jednog tjedna i mjeseca te jedne godine. Na jednostavan i slikovit način učenici dobivaju spoznaju o trajanju vremena. Vremenska lenta pruža bogatiji sadržaj od onog predviđenog Nastavnim planom i programom u okviru nastave prirode i društva.