Irena Pehar Miklenić, Dinka Štiglmayer

AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS 3 - udžbenik s CD-om

Udžbenik Auf die Plätze, fertig, los! 3 namijenjen je učenicima trećeg razreda osnovne škole. Udžbenik započinje ponavljanjem stečenih jezičnih cjelina koje se ovdje proširuju i učvršćuju. U udžbeniku je podjednaka pozornost posvećena razvijanju svih jezičnih vještina, a od jezičnih kompetencija u prvom planu stoji sustavno razvijanje leksičke kompetencije koju na određeni način prati razvoj fonološke, ortografske te morfološke i sintatičke kompetencije. U mnogim zadacima paralelno se razvijaju dvije ili tri jezične vještine što je u skladu s holističkim doživljajem svijeta djece te dobi.