Irena Pehar Miklenić, Dinka Štiglmayer

AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS 3 - radna bilježnica

Radna bilježnica pruža velik i raznolik izbor vježbi koje učenici uz pomoć učitelja ili samostalno, vrlo lako mogu svladati. Zadaci se postupno razvijaju od jednostavnijih k složenijim. Kroz njih se podjednako razvijaju sve vještine: slušanje, govorenje, čitanje i pisanje. Zadaci su raznovrsni i po svojoj funkciji — nisu samo reproduktivni, već su i komunikacijski, te problemski i kreativno orijentirani. Učenike se potiče i na vođenje vlastitog rječnika, što se u radnoj bilježnici pojavljuje na početku svake tematske cjeline. Nove se riječi obrađuju slijedeći princip od prezentacije, objašnjenja riječi, provjere razumijevanja, vježbanja do primjene. Na kraju radne bilježnice nalaze se radni listići koji sadrže raznolike i kreativne vježbe.