Vlada Jagatić, Gordana Matolek Veselić

LERNEN, SINGEN, SPIELEN 1 - udžbenik

Novi udžbenik LERNEN, SINGEN, SPIELEN 1 namijenjen je učenicima za prvu godinu učenja njemačkoga jezika kao drugoga stranog jezika. Koncepcija udžbenika proistekla je iz aktualnih spoznaja o procesu učenja i poučavanja stranoga jezika u osnovnoj školi te suvremenih pristupa izradi udžbenika. Metode i postupci koji su pri tom odabrani za rad na jezičnom materijalu upućuju na čvrsto utemeljenje koncepcije udžbenika u komunikacijskom i interkulturalnom pristupu. Koncepcija udžbenika podržava razvijanje svih četiriju jezičnih vještina, no poseban se naglasak stavlja na razvijanje komunikacijskih sposobnosti učenika u govoru. Udžbenik je strukturiran tako da omogućava provedbu dobre artikulacije sata jer su točno navedeni koraci koje treba pratiti prilikom usvajanja novih sadržaja.