Silvija Šiljeg, Rina Milošević, Fran Domazetović

Geoprostorne tehnologije u modeliranju zelenih površina

Ovaj priručnik predstavlja vrijedan doprinos obrazovanju i osposobljavanju stručnjaka iz znanstvenih disciplina geoinformatike i daljinskih istraživanja. Autori su pažljivo priredili vrlo detaljne upute s mnogobrojnim grafičkim prilozima kako se korisnici priručnika niti u jednom trenutku ne bi osjećali izgubljenima u postupcima koje izvode. Sam priručnik lijepo dočarava osjećaj kako se pomoću različitih slojeva geografskih podataka i mnogobrojnih alata dostupnih u GIS softveru, dobivaju vrlo vrijedni rezultati koji se mogu upotrijebiti za konkretno i svakodnevno promatranje, tumačenje i kreiranje prostora oko nas.