Matej Škarica

Prozor-Rama i sjeverna Hercegovina u vrtlogu Drugoga svjetskog rata

Knjiga Prozor-Rama i sjeverna Hercegovina u vrtlogu Drugoga svjetskog rata kronološkim slijedom, od prapovijesti, antičkog doba, srednjovjekovlja sve do kraja 1943. godine progovara o prostoru Rame i sjeverne Hercegovine. Pisana je laganim stilom, na zanimljiv način te po sadržaju doprinosi daljnjem rasvjetljavanju i razumijevanju povijesti Rame i sjeverne Hercegovine, pa i šire - Bosne i Hercegovine te uloge i doprinosa Hrvata u njoj. Stoga može poslužiti svim zainteresiranim čitateljima ali i budućim istraživačima kulturno-povijesnog nasljeđa i povijesti Rame i sjeverne Hercegovine, ujedno hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini te šire u svijetu. (dr. sc. Zdravko Dizdar)