Stanka Gjurić

Budnost

Stanka Gjurić kroz svoje prozne tekstove iskreno i bespoštedno ispisuje liriku svoje duše, progovarajući na način na koji to do sada na našim prostorima nije učinio nijedan pisac. Njezin je stil, kao i teme kojima se bavi, toliko jedinstven da bolji znalci i poznavaoci njezina djela već nakon kraćega čitanja mogu prepoznati kako je riječ o upravo njezinu rukopisu.