Marina Cindrić, Zora Popović, Biserka Prugovečki, Višnja Vrdoljak

PRIPRAVA I KARAKTERIZACIJA ANORGANSKIH SPOJEVA

Laboratorijski priručnik PRIPRAVA I KARAKTERIZACIJA ANORGANSKIH SPOJEVA napisan je prema nastavnom programu Praktikuma anorganske kemije 1 i Praktikuma anorganske kemije 2 za studente preddiplomskog sveučilišnog studija Kemija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ovaj laboratorijski priručnik napisan je prvenstveno sa svrhom da se studentima olakša razumijevanje nastavne građe na temelju eksperimenata, ali i da bude poticaj svima onima koji žele ući u svijet sinteze i karakterizacije anorganskih spojeva.