Melanija Ivezić Talan

ĐURO SUDETA: PEJZAŽNI I KRŠĆANSKI MOTIVI U PJESMAMA I MORU

Višestruke znanstvene analize sržnog dijela opusa Đure Sudete otkrivaju autora kao uistinu osebujnu književnu pojavu, u ništa manje osebujno književno vrijeme. Tijekom kratkoga životnog vijeka, Sudeta je napisao tristotinjak pjesama te dvadesetak proznih radova - pripovijesti, novela, crtica, feljtona i humoreski. Neki od tih radova ostali su nedovršeni. Neki su umalo "stradali" od samoga autora. Ovdje se ponajprije misli na njegovu fantastičnu pripovijest Mor. Danas se, zanimljivo, Sudeta čita uglavnom zahvaljujući Moru. No, za života je bio omiljen i čitan pjesnik, o čemu svjedoče i rasprodane zbirke. Promjeni u recepcijskom polju zasigurno su pridonijele (za autora) nepovoljne političke prilike. U posljednih dvadesetak godina, međutim, bilježe se nastojanja oko revolarizacije njegova opusa (digitalizacija građe, znanstveni skup, zbornik radova).


U tome smjeru kreće se i ovo istraživanje. Uvodna poglavlja knjige posvećena su dosadašnjim vrednovanjima Sudetina književnog rada, kako unutar hrvatske književne kritike, tako i u kontekstu nacionalne književne historiografije.