Sanja Brajković, Gabriela Žokalj

UČENJE U TIJEKU

Ovaj priručnik bavi se formativnim vrednovanjem kao sastavnim dijelom poučavanja, čiji je cilj unapređivanje učenja razvojem samoregulacije, metakognitivnih vještina i motivacije za učenjem.

Osobita vrijednost priručnika očituje se u jednostavnom izlaganju i objašnjavanju složenih teorijskih postavki i nalaza znanstvenih istraživanja, uz jasno opisane korake u formativnom vrednovanju, konkretne metode i tehnike koje su široko primjenjive, kao i moguće poteškoće i zablude pri implementaciji formativnog vrednovanja.

Opisanim metodama moguće je, uz određene prilagodbe, koristiti se na svim razinama obrazovanja - od ranog i predškolskog odgoja do sveučilišne nastave. Iako priručnik prikazuje brojne široko uporabljive metode, naglašava se da uporaba (novih) metoda nije sama sebi svrha, odnosno da proširivanje repertoara tehnika - bez prilagodbe, mijenjanja načina poučavanja i stvaranja poticajnog ozračja za učenje - neće nužno voditi k uspiješnijem učenju učenika. Drugim riječima, temeljna je poruka priručnika da formativno vrednovanje nije odvojivo od poučavanja, već jest poučavanje.