Maciej Czerwiński

Čvorovi prijepora - jezici i znakovi tradicije

Na tragu svojih teorijskih i istraživačkih polazišta autor izlaže niz u literaturi i povijesnome gradivu utemeljenih i originalnih interpretacija. Svjež metodološki pristup i zanimljivi uvidi u raznolike aspekte hrvatske baštine i kulture ovu knjigu poljskoga znanstvenika čine poticajnom ne samo za domaću kroatistiku nego i za čitavu mrežu povijesnih i teorijskih disciplina. Knjiga nije pisana strogom književnopovijesnom metodologijom, već je izvorna esejistička analiza koja se temelji na opsežnoj literaturi i promišljanju problema.