Računska gusjenica

Konkretni materijal za početno brojenje te zbrajanje i oduzimanje do 20.

Idealna pomoć djetetu u svladavanju metoda:

• zbrajanje sa rastavljanjem drugog pribrojnika i

• oduzimanje sa rastavljanjem umanjitelja

S obzirom da se u ovom gradivu krije osnova sa sva daljnja računanja, preporuča se upotreba konkretnog materijala pomoću kojeg će dijete zorno vidjeti rastavljanje drugog pribrojnika, odnosno umanjitelja.

Kartice sa metodički strukturiranim uputama i zadatcima brojenja te zbrajanja i oduzimanja do 20