Ivan Čulo

RECEPCIJA PERSONALIZMA U HRVATSKOJ TIJEKOM XX STOLJEĆA

Knjiga nudi prvu obradu recepcije personalizma u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća, i to tako da kronološki obrađuje recepciju trojice prvaka personalističkoga pokreta. Važan je znanstveni doprinos koji nudi prvu cjelovitu obradu jedne značajne dimenzije duhovnih gibanja u Hrvatskoj.