Maja Jerčić

Učiti se može naučiti

Ova je knjiga namijenjena svima koji su profesionalno uključeni u odgojno-obrazovni proces. Ona objašnjava i približava umijeće učenja suvremenome kontekstu. One koji vječno tragaju za boljim rješenjima knjiga će potaknuti na samostalno promišljanje, stvaranje, planiranje, izvođenje i evaluiranje svakodnevne obrazovne prakse.