Dubravka Crnojević - Carić

O kazalištu i drami tijekom stoljeća (Knjiga 2)

Knjiga je iznimno bogato vrelo ne samo osnovnih biografskih, bibliografskih i teatrografskih podataka o autorima i njihovim djelima nego i kazališnoga, književnog i kritičkog nazivlja u širokom rasponu od termina koji su označavali pojedine dijelove kazališne građevine, pozorničke opreme, preko naziva za plesne pokrete, geste, način govorenja i/ili pjevanja i druge izvođačke aktivnosti do osnovnih kritičkih pojmova u vjekovima o kojima je ovdje riječ.