LER6045-ALF

Životni ciklus biljke - Magnetna slagalica

Ovaj komplet predstavlja životne cikluse graha i jabuke za detaljno istraživanje i raspravu.

Namijenjeno uzrastu od pete godine.