Drago Šaravanja

Usporedbe

Roman je pisan u trećem licu, a dovodi pred čitatelja simpatičnog sveznadara Vinka Biliga i njegovu samozatajnu suprugu Ivu čija iskustva drukčijeg (velikog) svijeta u rješavanju čitavog niza životnih pitanja politike, nacije, gospodarskih i kulturnih sadržaja najčešće govore u korist njihove druge domovine Australije. Ona je u romanu predstavljena kao model politički zrelog, gospodarski stabilnog, a na razini društvene organizacije uređenog sustava u koji bi se mogla i trebala ugledati Hrvatska.

(Tuga Tarle, prof.)