LER4298

Drvena geometrijska tijela - 19 u 1

Ova su tijela uobičajeni trodimenzionalni oblici koji se podučavaju prema smjernicama kurikula iz matematike. Ako djecu u ranoj dobi podučavamo geometrijskim oblicima, bit će bolje pripremljena za razumijevanje matematičkih formula u osnovnoj školi.

Ovaj komplet sadrži 19 drvenih geometrijskih tijela.

Namijenjeno uzrastu od pete godine.

Nije namijenjeno djeci mlađoj od tri godine.
UPOZORENJE: OPASNOST OD GUŠENJA – sadrži sitne dijelove.