Davor Šalat

Zrcalni ogled

Knjiga objedinjuje sintetičke tekstove o suvremenoj hrvatskoj poeziji i književne kritike koje su u prvom redu povezane s našim suvremenim pjesništvom. Sadrži 36 književnih kritika i ogleda i sastoji se od triju cjelina. U prvoj cjelini nalaze se sintetički tekstovi u kojima se razmatra pojedina tema, u drugoj književnokritički osvrti na pojedine zbirke poezije, a treća cjelina sadrži književnopovijesne eseje posvećene novijim hrvatskim pjesnicima.