Toni NIkolić, Božena Mitić, Igor Boršić

Flora hrvatske - invazivne biljke

U prvom dijelu publikacije autor upoznaje čitatelja s osnovnim terminima, definicijama, konceptima invazivnih vrsta i daje odgovore na neka od brojnih pitanja vezanih za temu. U drugom dijelu obrađena su biljke s preliminarnog popisa invazivnih biljaka flore Hrvatske, s podatcima o njihovoj građi, ekologiji, staništima na kojima se pojavljuju, zemlji podrijetla, mogućnostima kontrole, fotografijama i dr.