Sanja Nikčević

Antologija hrvatske poratne drame (1996. - 2011.)

Nakon uspješne antologije hrvatske ratne drame Sanja Nikčević ovaj je put odabrala 12 poratnih drama koje su objavljene ili igrane u kazalištu ili na radiju. Sadrži: „Slike Marijine” (L. Scheuermann Hodak), „Olga i Lina” (P. Pavličić), „Telmah” (H. Barbir), „Deus ex machina” (V. Perković), „Ines & Denise” (S. Šnajder), „Žaba” (D. Mihanović), „Parsifal” (G. Ostović), „Fragile!” (T. Štivičić), „Djeca sa CNN-a” (A. Bukvić), „Jura, samo jučerašnja vijest” (I. Hamer), „Ko me to pokriva?” (L. Martinac Kralj) i „Vukovarski nokturno” (M. Međimorec).