Hans Küng

Katolička crkva - kratka povijest

Vrhunski i krajnje upućeno opisuje uspon Rimokatoličke Crkve do najjače i najmoćnije predstavnice kršćanstva sa svim njezinim promašajima i otklonima reformi, a taj su razvoj pratili inkvizicija, spaljivanje vještica i križarski ratovi. Upućuje na velik potencijal katolicizma, na njegove kulturne domete, karitativna pregnuća i globalnu usmjerenost.