Diana Glasnova

Ratnici milosrđa

Istražuje odnos Bugarske vojske prema hrvatskim vojnicima i civilima pri kraju Drugoga svjetskog rata i neposredno nakon njegova završetka, a dotiče i zbivanja koja su neposredno vezana uz bleiburšku tragediju. Pokazuje kako je prijateljstvo i savezništvo Bugara i Hrvata uvijek bilo s najčišćim namjerama, srdačno i neokaljano.