Gérard de Nerval

Putovanje na istok - Silvija - Aurelija

Knjiga je presjek autorova proznog stvaralaštva. „Putovanje na Istok” putopis je nastao na osnovi njegovih putovanja na Bliski istok i grčke otoke, a „Silvija” novela ispunjena sanjarenjem o izgubljenoj ljepoti, mladosti i nevinosti. „Aurelija” je „oporučna” novela, odnosno lucidan opis autorove mentalne krize.