Mario Jareb

Hrvatski nacionalni simboli

Najtemeljitije napisano djelo o povijesti hrvatskog nacionalnog znakovlja. Na temelju relevantnih izvora i literature te kroz mnogobrojne slikovne priloge obrađuje i sustavno prikazuje hrvatske vizualne nacionalne simbole, grb i zastavu, njihovo podrijetlo, historijat i promjene do naših dana. Posebna pozornost posvećena je razdoblju od polovice 19. stoljeća, kada hrvatski državni simboli postaju suvremeni nacionalni simboli jednog naroda.