Vladimir Lončarević

Književnost i hrvatski katolički pokret

Djelo predstavlja povijesni pregled kulturološke povijesti (1900. – 1954.). Prvi put na jednomu mjestu mogu se naći podatci o glavnim akterima toga razdoblja, njihova književna, idejna i duhovna razmatranja. Autor iznosi temeljne činjenice o razlozima nastanka hrvatske katoličke književnosti, elementima njezina programa, značajke koje je čine samosvojnom u odnosu na druge književne formacije te njezine razvojne etape.