Hrvojka Mihanović-Salopek

Hrvatska crkvena himnodija 19. stoljeća

Određivanjem pojma himnodije i njezina povijesnog razvoja autorica analizira stilska obilježja raznih razdoblja kao što su barok, rokoko, prosvjetiteljstvo, klasicizam, romantizam i rodoljubni romantizam. U knjizi su navedeni i poneki primjeri himni, obrađene su pjesmarice gradišćanskih i bačkih Hrvata, bogata tradicija marijanskog kulta, specifična egzistencija glagoljaške baštine te neki zaboravljeni specifični oblici.