Fran Mažuranić; Priredio: Vlado Pandžić

Lišće i mladost-radost

Knjiga sadrži izbor iz dvaju najpoznatijih Mažuranićevih djela za mladež. Drugu je pod nazivom “Mladost-radost“ naslovio Dragutin Tadijanović. Obje knjige većih ili manjih tekstova – crtica – donose ugodu čitanja, osmijeh i zamišljenost, razigranost i zabrinutost, veselu dosjetku i svakidašnju istinu, opuštenost i vježbu mišljenja. Izbor iz “Lišća” prilagođen je želji da izabrani tekstovi budu što bliži određenju pjesama u prozi, a ne crtici koja nosi manje lirskoga. Izbor iz “Mladosti-radosti” temelji se na traženju najzanimljivijih zapisa o djetinjstvu i mladosti. Knjiga sadrži priređivačev predgovor.