Priredio: Vinko Brešić

Budi svoj – hrvatska lirika 19. stoljeća

Biti svoj, kao pojedinac i kao narod, biti prepoznatljiv i ravnopravan znači biti slobodan. Šenoinski naslov ove zbirke najbolje ilustrira ne samo karakter njezina sadržaja, već i smisao jedinstvene poruke hrvatskoga pjesništva 19. stoljeća. Knjiga sadrži priređivačev proslov, tumač imena i bilješke o pjesnicima.