Andrej Belyj

Petrograd

Radnja romana odvija se u samo 24 sata, a njegovu okosnicu čini sukob dviju generacija, oca i sina. Obiteljsku sliku upotpunjuje lik majke i nevjerne supruge koja ruši sliku obiteljske idile. Uz tradicionalnu, realističku formu s jasno postavljenim likovima, fabulom i vizurama Petrograda roman je prožet motivima samoće, ludila, podvojenosti i Edipova kompleksa.