Vinko i Mira Bajrović

MATEMATIKA NA DRŽAVNOJ MATURI Šk.god. 2013./14.

U želji da se učenici što kvalitetnije pripreme za polaganje budućih državnih matura u ovoj knjizi nudimo vam sve zadatke s rješenjima na osnovnoj i višoj razini s deset provedenih državnih matura.

Ukupno 780 zadataka rješavali smo na način koji je učenicima najprihvatljiviji, što ne znači da se isti nisu mogli rješavati i na drugi način.

U nadi da će ovu knjigu koristiti budući maturanti i njihovi nastavnici, ne krijemo zadovoljstvo da smo im pomogli u postizanju željenog rezultata.

Autori