Nikolina Ribarić

Kemijski leksikon 1

Donosi pregled najvažnijih kemijskih pojmova s kojima se susrećemo u nastavi kemije, ali i u svojoj svakodnevici. Leksikon je napisan tako da se njime mogu služiti početnici u učenju kemije, ali i dobri poznavatelji mnogih kemijskih sadržaja. Pojmovi se nižu pregledno, abecednim redom, a brojne fotografije i crteži u službi su pojašnjenja odabranog pojma donoseći mnoštvo dodatnih informacija.


Doživi avanturu čitanja!