Tito Bilopavlović; Ilustracije: Damir Facan-Grdiša

Paunaš

Autor čitatelja vodi u svoje djetinjstvo, protkano lijepim trenutcima provedenim u igri, ali i ponekim tužnim kada se morao suočiti sa stvarnim životom. U svakoj pripovijetki u zbirci obrađena je tema vezana za pustolovan život dječaka Ivana, a sve započinje kada se Ivan, doselivši se u novi kraj grada pored ciglane, upoznaje sa skupinom dječaka koje njegov otac naziva „vagabundima”.

Knjiga "Paunaš" dobitnica je nagrade "Grigor Vitez".