Maja Brajko-Livaković; Ilustracije: Maja Duvnjak

Nemoj reći nikome

Glavna junakinja, 15-godišnja Tena, živi bezbrižnim životom sve dok se ne zaljubi u naizgled idealnog dečka Frana, bude iskorištena i uvučena u mrežu kriminala. Dinamičan i napet roman kroz čiju se radnju uz svakodnevne probleme tinejdžera provlače događaji koji služe kao upozorenje mladim korisnicima interneta i aktualna, u domaćoj književnosti, slabo obrađena tema bijelog roblja.