Toni Nikolić; Ilustracije: Toni Nikolić

Sistematska botanika

Obrađuje raznolikost biljnog svijeta s različitih aspekata te pokriva područja kao što su taksonomija, evolucija, biogeografija, filogenija, nomenklatura te povijesne aspekte. Najveći dio udžbeničke građe odnosi se na bioraznolikost prikazanu po filogenetskim skupinama, a za brojne redove i porodice dani su podatci o rasprostranjenosti, ekologiji, morfologiji, anatomiji, fitokemiji, citologiji i ekonomskoj upotrebi.

Knjiga "Sistematska botanika" dobitnica je nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.