NOVO!

Staroslavenska riječ

Gramatika starocrkvenoslavenskoga jezika i cijeli udžbenik sinteza su i plod skoro četrdesetgodišnjega znanstvenoga i nastavnoga rada autorice Nicoline Trunte (Bonn), međunarodno poznate njemačke paleoslavistice. Za hrvatski prijevod i didaktičku prezentaciju tekstova (DVD) pobrinuo se Zvonko Pandžić (Würzburg). U predgovoru je obrazložio, u smislu filozofije i povijesti znanosti, zašto je važno stareslavenske tekstove objavljivati kritički u izvornim pismima – glagoljici i ćirilici.

Knjiga se od poznatih udžbenika crkvenoslavenskoga jezika razlikuje i po tome što poseban naglasak stavlja na bogato hrvatsko crkvenoslavensko književno nasljeđe pa – što je novost u međunarodnoj paleoslavistici – polazi od učenja glagoljice, izvornoga slavenskoga pisma i tekstova koji su njime pisani. Nov je i pristup hrvatskoj ćirilici. Uči se usporedno s glagoljicom i ćirilicom slavenskoga Istoka. Uz ovuknjigu moguće je naučiti i brojne, u slavenskom svijetu jedinstvene, paleografijske inačice hrvatske glagoljice i ćirilice.

Na korici je detalj iz glagoljskoga Misala (1404) Hrvoja Vukčića Hrvatinića (o. 1350–1416), velikoga vojvode Bosanskoga kraljevstva, hrvatskoga bana (podkralja), župana Vrbaske županije i hercega splitskoga. Misal je pisao glagoljaš Butko vjerojatno za Crkvu sv. Mihovila u Splitu.

Knjigu možete naručiti ovdje:

Objavljeno: 22.02.2021

Objavljeno pod: Noviteti