Od danas u Alfinim knjižarama i knjižarama Naklade Ljevak!

RIM, A NE BEOGRAD - Darko Hudelist

Dugo očekivana knjiga novinara, publicista i istraživača suvremene povijesti Darka Hudelista Rim, a ne Beograd, podnaslova Promjena doba i mirna ofenziva Katoličke Crkve u Hrvatskoj u Titovoj SFR Jugoslaviji (1975.-1984.), od danas je dostupna u Alfinim knjižarama (Nova Ves i Importanne Centar) i knjižarama Naklade Ljevak.

Također, kupiti je možete i u našoj internetskoj trgovini!

Objavljeno: 07.06.2017

Objavljeno pod: Novosti