ZA DRŽAVNU MATURU ODABERI ALFINU LITERATURU

NAUČIMO PISATI ESEJ ZA DRŽAVNU MATURU - Višnja Sorčik

Radni priručnik namijenjen učenicima koji žele uvježbati, samostalno ili uz nastavnikovu pomoć, pisanje eseja za državnu maturu. Uz objašnjenje različith vrsta eseja te primjera dobrih eseja učenicima se ukazuje na to kako dubinski čitati tekst, kako oblikovati smjernice za pisanje eseja i kako napisati dobar esej. Rješenja koja prate svaku vježbu omogućit će učeniku provjeru uspješnosti svoga rada.

Cilj je priručnika potaknuti učenike da postignu umijeće čitateljske pismenosti, tj. da razumiju osnovne probleme djela i središnja pitanja koja pojedino književno djelo otvara. Također je želja kod učenika razviti sposobnost pisanja - uz pokazano razumijevanje književnih djela - te kreativnost, stilsku, gramatičku i pravopisnu točnost.

Kao što nas čitanje obogaćuje nebrojenim doživljajno-spoznajnim vrednotama, tako i napisani tekst kojim izražavamo svoj odnos i razumijevanje pojedinoga književnog djela isti trenutak u kojemu je napisan  - postaje naš tekst, naše djelo. Dakle, pomoću ovoga priručnika i raznih vrsta pisanih uradaka koje nudi želimo da učenik piše tekst s užitkom i da taj napisani tekst pruži užitak njegovu čitatelju.

Objavljeno: 15.03.2016

Objavljeno pod: Noviteti