Uz Alfinu literaturu uspješno položi državnu maturu!

-30 %! NAUČIMO PISATI ESEJ ZA DRŽAVNU MATURU

Državna je matura pred vratima ꟷ započnite s pripremama na vrijeme i upišite željeni fakultet!

U tome će vam pomoći radni priručnik Naučimo pisati esej za državnu maturu autorice Višnje Sorčik namijenjen učenicima koji žele uvježbati pisanje eseja. Sadrži tekstove sa zadanim središnjim pitanjima i odgovorima (Sofoklo, Antigona; J. D. Salinger, Lovac u žitu; W. Shakespeare, Hamlet; M. Držić, Dundo Maroje...) te primjere eseja (interpretativni, usporedno-raščlambeni i raspravljački). Rješenja koja prate svaku vježbu omogućit će učeniku provjeru uspješnosti svoga rada.

Ogledni primjerak prelistajte ovdje!

Objavljeno: 07.05.2017

Objavljeno pod: