NAGRADA HAZU

SISTEMATSKA BOTANIKA

S ponosom objavljujemo da je prof. dr. sc. Toniju Nikoliću dodijeljena nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostigunuća u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu, a za objavljivanje izuzetno vrijednog dvovolumnog djela Sistematska botanika - raznolikost i evolucija biljnog svijeta.

Djelo prikazuje sistematsku botaniku kopnenoga biljnog svijeta s aspekta taksonomije, evolucije, filogenije, nomenklature, povijesti, a kao međudisciplinska grana rabi i spoznaje kemije, geografije, matematike, informatike. Za brojne redove i porodice dani su podaci o rasprostranjenosti, ekologiji, morfologiji, anatomiji, filogeniji, citologiji, ekonomskoj upotrebi, obujmu i sistematici te prikazi zastupljenosti u Hrvatskoj. Uz to ide i Praktikum sistematske botanike, čiju osnovu čini oko 1.500 pojedinačnih autorskih crteža. To je jedino takvo djelo u hrvatskom prirodoslovlju napisano na hrvatskom jeziku.

Čestitamo!

Objavljeno: 07.05.2015

Objavljeno pod: Novosti