NOVO!

LAKA MATKA 5 Radna bilježnica s rješenjima

Radna bilježnica podijeljenja je na poglavlja, a svako poglavlje sadrži radne listiće za učenje gradiva. U radnom listići svaki zadatak ima više predzadataka i osmišljeni su tako da je prvi (a) predzadatak detaljno riješen, a ostali su podzadatci slični pa učenici gradivo matematike mogu samostalno naučiti. Nakon radnih listića nalazi se listić za ponavljanje naučenog, a nakon njih kartice za brzo učenje. Na kraju poglavlja su rješenja zadataka.

Objavljeno: 27.10.2021

Objavljeno pod: Noviteti