NOVO!

JEZIČNOPOVIJESNI OGLEDI

Povijest hrvatskoga jezika i jezi­koslovlja u 19. i 20. stoljeću.

Ova knjiga sastavljena je od 24 priloga koji su dosad većinom objavljeni u različitim publikacijama, uglavnom u časopisima, raznolikim zbornicima te specijaliziranim mono­grafijama posvećenim jezičnoj povijesti. Prilozi se odnose na povijest hrvatskoga jezika i jezi­koslovlja u 19. i 20. stoljeću te na pojedine hr­vatske jezikoslovce koji su djelovali u tim dvama stoljećima.Knjigu možete naručiti ovdje:

Objavljeno: 20.10.2022

Objavljeno pod: Noviteti