Novo!

GEOGRAFSKA KARTA REPUBLIKE HRVATSKE za osnovnu školu

Alfina geografska karta Republike Hrvatske za osnovnu školu korisno je pomoćno sredstvo u nastavi prirode i društva te geografije. Posebno je namijenjena lakšem i učinkovitijem svladavanju nastavnih sadržaja povezanih s prostorom Republike Hrvatske.

Pri izradi ove karte koristili smo najnovije podatke o infrastrukturnim i administrativnim promjenama!Značajke naše geografske karte Republike Hrvatske za osnovnu školu:

• mjerilo 1 : 900 000
• obostrani tisak
• praktičan format
• dimenzije 60x60 cm
• sadrži sedam detaljnih tematskih karata:
    • visinska karta Republike Hrvatske
    • prirodno-geografske cjeline RH
    • vrste tla u Republici Hrvatskoj
    • klima Republike Hrvatske
    • riječna mreža Republike Hrvatske
    • biljni svijet Republike Hrvatske
    • županije Republike Hrvatske (prema broju stanovnika).


Potražite je ovdje!Objavljeno: 22.08.2016

Objavljeno pod: Noviteti