Život i djelo Charlesa Darwina

AUTOBIOGRAFIJA I IZABRANA PISMA - Charles Darwin

Tko je zapravo bio Charles Darwin, čovjek koji je tako snažno i duboko utjecao na stvaranje znanošću obilježene slike današnjeg svijeta? Ovdje je prilika da se s njime upoznamo preko autoportreta koji je sam napisao. Čitanjem „Autobiografije” u kojoj je opisao sebe i život koji je proživio. Njezinu prijevodu na hrvatski pridodaje se i izbor Darwinovih važnijih pisama vezanih uz autobiografsku tematiku.

Objavljeno: 20.06.2016

Objavljeno pod: Noviteti