LER1521

Dječja vaga

Ova je dječja vaga namijenjena kao uvod u osnove mjerenja. Pomoću vage mjerite čvrstatijela i tekućinu, istražite obujam i usporedite težine.

Za mjerenje čvrstih tijela i tekućina. Za istraživanje obujma. Za usporedbu težina.

Prazne baždarene posude s poklopcem za čvrsta tijela i tekućinu zapremnine od 400 ml. Prikladna ladica za pohranu predmeta.

Poklopce koristite kao ravnotežnu platformu.

Nije namijenjeno djeci mlađoj od tri godine.
UPOZORENJE: OPASNOST OD GUŠENJA – sadrži sitne dijelove.