Željko Knežević

Kopito trajnoga konja

Željko Knežević afirmirani je pjesnik koji je svojim zbirkama privukao veliku kritičarsku pozornost, a, osim toga, u nekoliko je izbora predstavljen gotovo kao pjesnik klasik. Podsjećamo na njegove “Izabrane pjesme” u izboru akademika Ante Stamaća. Njegova najnovija zbirka “Kopito trajnoga konja” postavlja nas pred nove čitalačke izazove i nadaje se kao nov pjesnički diskurs. Knežević je zacijelo jedan od suvremenih hrvatskih pjesnika koji zaslužuje čitalačku pozornost jer se o njegovim stihovima zaista može govoriti isključivo kao stihovima autohtonoga, izvornoga pjesničkoga izraza i iskustva.