Snježana Zrinjan

HRVATSKI JEZIK 3: radna bilježnica uz udžbenik za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Radna bilježnica slijedi gradivo obrađeno u udžbeniku Hrvatski jezik 3 pa su tako jedinice poredane istim redoslijedom kao i u udžbeniku (jezik – sintaksa, pravopis, izražavanje i povijest jezika). Zadaci su oblikovani tako da omogućuju ponavljanje pojmova, pravila te njihovu uporabu na konkretnim primjerima.