Marko Vukić, Dragutin Migles

GEOGRAFIJA 3 - udžbenik

Udžbenik je napisan prema važećem Nastavnom planu i programu. Svaki nastavni sat obrade sastavljen je od manjih dijelova – rubrika. Na početku je nekoliko uvodnih pitanja koji učenike uvode u obradu novog nastavnog sata. Slijedi glavni tekst u kojemu su važniji dijelovi istaknuti debljim slovima, a fotografije, crteži i geografske karte prate tekst. Pri kraju obrade nastavnog sata su Pitanja i zadaci kojima se ponavlja obrađeno gradivo. Slijedi rubrika Zanimljivosti u kojoj su izborni i zanimljivi sadržaji za proširenje osnovnog znanja. Na kraju udžbenika je pojmovnik.