Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik

BAŠTINA RIJEČI 3 - udžbenik

Samim nazivom udžbenika Baština riječ, autora Milivoja Solara, Snježane Zrinjan i Višnje Sorčik, nastojalo se ukazati na važnost književne baštine, a sadržaj je oblikovan tako da učenicima omogući upoznavanje novih djela, pisaca, književnopovijesnih razdoblja i književnoteorijskih činjenica na njima primjeren način. Od učenika se očekuje da što više sami zaključuju, povezuju, uočavaju tematske arhetipske podudarnosti u djelima iz udaljenih književnopovijesnih razdoblja te da što više govorno i pisano oblikuju svoje zaključke kako o djelu, tako i o poetici razdoblja u kojemu je djelo nastalo. Struktura udžbeničke jedinice omogućuje profesorima da oblikuju nastavni sat prema ponuđenim sadržajima iz kojih se mogu izvesti ciljevi i ishodi učenja. Uz čitanku Baština riječi 1 je i posebna knjižica Teorija književnosti (koja čini cjelinu s udžbenikom) u kojoj je pregled osnovnih književnoteorijskih pojmova, a učenicima može poslužiti kao podsjetnik do 4. razreda. Uz Baštinu riječi 4 je knjižica Pregled povijesti književnosti koja omogućuje učenicima samostalnu pripremu državne mature uz pregled književnopovijesnih razdoblja, njihovih poetika, pisaca i najznačajnijih djela te njihovih obilježja. Radi se o sistematizaciji cjelokupnoga gradiva iz književnosti od 1. do 4. razreda gimnazije.